Puppies available

Op deze pagina worden evt. beschikbare pups vermeld.
Indien hier geen berichten staan, wil dit niet automatisch zeggen dat ik geen pups beschikbaar heb.
Ik ben niet altijd in de gelegenheid om elk nestje op mijn website te vermelden.
U bent vrij om contact met mij op te nemen voor verdere informatie.


De ouderdieren zijn onderzocht op :

• (V) Hartafwijkingen
• (V) Syringomyelia
• (V) Patella-luxatie
• (V) DNA-profiel
• (O) Oogafwijkingen
• (O) Episodic Falling
• (O) Curly Coat & Dry Eye

V = Verplichte test volgens rasspecifiek fokreglement
O = Optioneel, geen verplichte test

Update: 26-09-2022

Op dit moment heb ik geen pups beschikbaar.

Bij interesse in een pup kunt u het beste een whatsapp berichtje sturen naar 06-26487870. Stel uzelf even voor (gezinssamenstelling, andere huisdieren, werktijden, voorkeur geslacht van de pup, etc).

Ter info:
Mijn pups worden met veel zorg opgevoed, met regelmaat ontwormd, goed gesocialiseerd, gechipt en ze krijgen een uitmuntende stamboom van de Raad van Beheer.
Nadat de pups gechipt zijn, worden alle pups aangemeld bij www.databankhonden.nl
Tussen de 6 en 7 weken krijgen de pups hun 1e vaccinatie en worden zij medisch onderzocht door de dierenarts.
Dit alles wordt ingevuld in het Europees Paspoort of vaccinatieboekje.

Zindelijkheid:
Wij houden ons vanaf ca. 3 weken leeftijd al druk bezig met de zindelijkheidstraining.
Eerst de krantzindelijkheid en vanaf 6 weken leren de pups al “buiten” hun behoefte te doen in een overdekte serre, zodat ze een goede zindelijkheidstraining hebben gehad als ze het nest verlaten.
Op een enkele uitzondering na, zijn alle pups na 2 weken al nagenoeg zindelijk !
(Uiteraard vereist dit van u ook de nodige consequentie en aandacht in die weken, het gaat natuurlijk
niet allemaal vanzelf.)

Verlaten van het nest:

Gemiddeld verlaten de pups het nest tussen de 8 en 9 weken.
Vanaf die leeftijd zijn de pups klaar om de grote wereld verder te kunnen gaan ontdekken.
Uiteraard eten zij dan allen zelfstandig, ieder uit een eigen etensbakje.

U krijgt van ons het volgende mee:
• Europees paspoort met gezondheidsverklaring
• Stamboom (indien reeds ontvangen van de RvB, anders wordt deze nagestuurd)
• DNA-profiel (indien reeds ontvangen van de RvB, anders wordt deze nagestuurd)
• Registratiebewijs (wordt nagezonden door de RvB)
• Nestknuffel of doek
• Puppypakket Energique
• Puppypakket Royal Canin
• Voedingslijst
• Koopovereenkomst waarin de garantie is beschreven
• Tips over de opvoeding en verzorging
• Overige folders


Voor verdere informatie over beschikbare pups, klikt u op de onderstaande afbeelding:contact
scheidingOn this page, I will post information and pictures of a litter from which there are
(or might become) puppies available.
I’m not always able to post every available puppy on my website.
So feel free to contact me for further information about a certain combination.


The parents healthtestings:

• ( R ) Heart diseases
• ( R ) Syringomyelia
• ( R ) Patella luxation
• ( R ) DNA profile
• ( O ) Eye disorders
• ( O ) Episodic Falling
• ( O ) Curly Coat & Dry Eye

R = Required test by the Dutch Kennelclub for both parents of the litter
O = Optional, not a required test (so it’s possible that not both parents have had this test done)

 

At this moment I have no puppy’s available.
For your information:
My puppies are raised with great care, regularly wormed, well socialized, micro-chipped and they will receive an (export)pedigree of the Dutch Kennelclub.
After the puppies are micro-chipped, all puppies are registered at www.databankhonden.nl
Between 6 and 7 weeks, the puppies get their 1st vaccination and are examined by the vet.
This is all completed in the European Passport.

Housetraining :
We start with the first training at about 3-4 weeks of age, when they can walk good enough.
They than learn to do their need at old newspapers and when they are 6 weeks old, they will start learning to do their need “outside”, so when the puppies leave the litter they already have the important basics from housetraining.
With a few exceptions, all the puppies are housetrained within 2-3 weeks.
(Of course, this requires from you, the necessary consistency and attention during those weeks).

Leaving the litter :
The average age when a puppy leaves a litter is between 8 and 9 weeks.
From that age the puppies are ready to explore the big world.
Obviously they all eat than independently, each from its own food bowl .

We will provide you with:

• European Pet passport with a health certificate
• (Export)Pedigree, if already received from the Kennelclub, otherwise it will be sent afterwards
• DNA-profile certificate ( if already received from the Kennelclub)
• Toy
• Puppy Package Energique
• Puppy Package Royal Canin
• Purchase Agreement in which the warranty is describedFor further information about available puppies , click on the image below :
contact