Teven

scheidingscheiding

Kampioen

Cosmic Dream of An Excellent Choice

Roepnaam: Kiki
NHSB: 2784073scheidingscheiding

Kampioen

Holly Berry of An Excellent Choice

Roepnaam: Holly
NHSB: 2791126scheidingscheiding

Kampioen

Royal Kiss of An Excellent Choice

Roepnaam: Sandy
NHSB: 2836720scheidingscheiding

Kampioen

Kiss and Tell of An Excellent Choice

Roepnaam: Lola
NHSB: 2836718scheidingscheiding

Turretbank Try My Best

Roepnaam: Jenna
NHSB: 2805925scheidingscheiding

Magic Moment of An Excellent Choice

Roepnaam: Maylin
NHSB: 2737540scheidingscheiding

Celtic Myst of An Excellent Choice

Roepnaam: Misty
NHSB: 2853722scheidingscheiding

Nederlands Jeugdkampioen

Wicked Taste of An Excellent Choice

Roepnaam: Wicky
NHSB: 2876732scheidingscheiding

Way Too Cute of An Excellent Choice

Roepnaam: Donja
NHSB: 2877565scheidingscheiding

Milky Way of An Excellent Choice

Roepnaam: Yuki
NHSB: 2877564scheidingscheiding

Aixtra Fancy of An Excellent Choice

Roepnaam: Fancy
NHSB: 2877403scheiding